Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 10.07.2017 tarih ve PR-2017-56-281 sayı ile projesi onaylanarak, NEVŞEHİR İli, GÜLŞEHİR İlçesi EĞRİKUYU Köyünde tesis edilen DURAN ŞAHİN tesisinin geçici kabul işlemini yapmak üzere MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) Genel Müdürlüğünün 16.07.2018 tarihli ve 1580 sayılı emirleri gereğince toplanan Kurul tarafından yapılan inceleme sonunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varıldığı ve kabulü yapılan tesislere gerilim uygulanacağından, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir.
Halkımıza ilanen duyurulur.
 
Özgeçmiş
Fotoğrafları
 
 
 
 
UYUMA PROJESİ TANITIM