SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
   

1-

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe ,

15 Gün
 

-Kira kontratı,
 

-Tapu Belgesi.
 

2-

Dernek Yetki Belgesi

-Yönetim Kurulu Kararı

1 Saat
 

-3 Suret Yetki Belgesi
 

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

15 Gün
 

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
 

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
 

3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
 

ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
 

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

30 Gün
 

1-Fatura,

(En Geç 3 Ay)
 

2-Satış Fişi

 
 

3-Garanti Belgesi,

 
 

-Sözleşme vb.

 
 

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

5 Gün
 

1- Matbu Dilekçe
 

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
 

3- Vergi Levhası
 

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
 

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
 

6- TİB onaylı filtre programı.
 

6-

“Apostille” tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

15 Dakika
 

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe.

Hemen İncelemeye alınır, En Fazla 30 Günde Sonuçlandırılır.
 

8-

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

a) 18 yaşından küçükler için :

30 Gün
 

1-Form (muhtar onaylı 2 Adet),
 

2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
 

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),
 

b) 18 yaşından büyükler için:

30 Gün
 

1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
 

2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
 

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 

c) 65 yaşını dolduranlar için:

30 Gün
 

1-Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
 

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 

3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.
 

9-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Form (muhtar onaylı),

1 Hafta
 

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
 

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 

10-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

1 Hafta
 

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
 

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
 

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
 

11-

Yurtdışı Bakım Belgesi Onayı

-İlgiliye Ait Bakım Belgesi

10 Dakika
 

-Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
       

İlk Müracaat Yeri: İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri: Gülşehir Kaymakamlığı
 

İsim : Habil GERMİYAN

İsim :Çağlar TEKİN

 
 

Unvan : Yazı İşleri Müdürü

Unvan : Gülşehir Kaymakamı


 
 

Adres : Gülşehir Kaymakamlığı

Adres : Gülşehir Kaymakamlığı
 

Tel : 0 384 411 3007

Tel : 0 384 411 3007
 

Faks : 0 384 411 2576

Faks : 0 384 411 2576
 

E-Posta : habil.germiyan@icisleri.gov.tr

E-Posta :caglar.tekin@icisleri.gov.tr

 
 
Özgeçmiş
Fotoğrafları
 
 
 
 
UYUMA PROJESİ TANITIM